Rejestracja czasu pracy ma istotny wpływ na wyniki finansowe każdej firmy. Dlaczego?

Rejestracja czasu pracy ma istotny wpływ na wyniki finansowe każdej firmy. Dlaczego?

Warto przeczytać

Wydajne funkcjonowanie firmy jest zawsze efektem zaangażowania i wkładu ludzi, którzy ją tworzą. Chcąc zachować pewność, iż pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków i nie przeznaczają cennego czasu pracy na bezproduktywne pochłaniacze czasu, jak na przykład przeglądanie mediów społecznościowych, konieczne jest monitorowanie ich aktywności.

Optymalne zarządzanie kompetencjami i czasem pracowników, jest jedyną drogą do skutecznego osiągnięcia maksymalnej wydajności firmy.

Monitorowanie aktywności pracowników – administracja i bezpieczeństwo

Aby zarządzanie czasem pracowników było możliwe, niezbędne jest otrzymywanie aktualnych informacji odnośnie ich aktywności na komputerze stacjonarnym lub mobilnym (w przypadku pracy zdalnej). Pozwala to na skuteczną weryfikację tego, czy podwładni faktycznie poświęcają czas pracy na realizację powierzonych im zadań. Często można bowiem zauważyć takie zachowania jak przeglądanie mediów społecznościowych czy uruchamianie licencjonowanych programów służbowych w celu stworzenia pozorów. Tego rodzaju postępowanie wśród pracowników powoduje marnotrawienie cennego czasu pracy, a w efekcie spadek efektywności całej firmy.

Chcąc wyeliminować negatywne schematy zachowań, należy monitorować aktywność pracowników i odpowiednio reagować w przypadku niepokojących symptomów – na przykład poprzez wysłanie upomnienia. Umożliwia to między innymi specjalny program, stworzony do monitorowania komputerów pracowników.

Program ActivREC, monitoruje w czasie rzeczywistym aktywność pracowników, przekazuje zrzuty ekranu, blokuje niepożądane strony www, przedstawia szczegółowe raporty i wysyła alerty bezpieczeństwa. Dzięki temu, osoba zarządzająca zasobami ludzkimi, jest w stanie w rzetelny sposób przeanalizować tendencje pracowników pod kątem wykonywanej pracy. Aplikacja, zainstalowana na urządzeniu, jest niewidoczna dla użytkownika.

ActivREC to jednak nie tylko poprawa efektywności pracy firmy, ale również zwiększenie stopnia bezpieczeństwa. System, stosowany przez dział IT, dbający o cyfrowe bezpieczeństwo firmy, może w dużym stopniu ułatwić im wykrywanie i eliminację potencjalnych zagrożeń. Może tego dokonać na przykład poprzez automatyczne wykonywanie i przesyłanie zrzutów ekranu, w chwili podłączenia dysku zewnętrznego do komputera. Umożliwia również ich zdalne odłączenie, zatrzymanie lub zablokowanie – dzięki czemu specjaliści IT są w stanie zareagować odpowiednio szybko i nie dopuścić do zainfekowania systemu firmy szkodliwym oprogramowaniem.

Jak zwiększyć produktywność pracowników?

Wykazanie zaangażowania i produktywności osób zatrudnionych jest podstawą do rzetelnej oceny wydajności firmy i potencjału przerobowego. Program, który monitoruje produktywność, umożliwia wykrycie działań imitujących pracę oraz weryfikację pracowników, którzy sumiennie realizują powierzone im zadania. Pomiar produktywności może również posłużyć jako punkt odniesienia dla aktualnego potencjału przerobowego w firmie.

Dzięki wykorzystaniu ActivREC, osoba zarządzająca zasobami ludzkimi, ma możliwość zweryfikowania, czy w celu optymalnej realizacji konieczne jest zatrudnienie nowych pracowników, czy obecna liczebność kadry jest wystarczająca. W świetle narastającej na rynku konkurencyjności, przedsiębiorstwo nie może pozwolić sobie na straty finansowe, związane z przerostem zatrudnienia. Właśnie dlatego tak ważna jest wiarygodna ocena rzeczywistego potencjału przerobowego w firmie.

Monitorując produktywność, pracodawca ma również wiarygodną podstawę dla oceny podczas przyznawania podwyżek i premii w pracy. Konsekwentne posługiwanie się narzędziem, które monitoruje produktywność, pozwala permanentnie zwiększyć zaangażowanie pracowników w pracę. W chwili, gdy dostrzegą oni opłacalność rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, natychmiastowo zwiększy się także efektywność ich pracy.

Optymalne zarządzanie czasem i budżetem

Równoczesne realizowanie kilku projektów w jednym czasie jest najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie zysków firmy. Bardzo dużym problemem w takiej sytuacji, staje się zarządzanie czasem, ocena pracochłonności zadań, a także określanie ich budżetu.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ActivRec, pozwala na optymalny podział zlecenia na konkretne zadania i przyznawanie ich pracownikom. W chwili ukończenia zadania przez osobę zatrudnioną, pracodawca może zestawić czas jego realizacji z danymi na temat nakładu pracy i na tej podstawie określić budżet, który zostanie przedstawiony klientowi w formie faktury.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments